Plugin Install : Cart Detail need WooCommerce plugin to be installed.
Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019

Trước thông tin “đóng cửa” nhà máy đường, “ông lớn” Thành Thành Công nói gì? – CafeBiz.vn

Xu hướngBạn quan tâm

No Content Available

Tại cuộc gặp gỡ báo chí mới đây, ông Phạm Hồng Dương, Chủ tịch TTC Sugar, TTC khẳng định: Đây gọi là cuộc tái cơ cấu thì đúng hơn là từ “đóng cửa”. “TTC đang tiến hành việc tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số nhà máy đường quy mô nhỏ trực thuộc, và khẳng định không có chuyện đóng cửa nhà máy đường dù ngành sản xuất này đang trải qua giai đoạn khó khăn”, ông Dương khẳng định với báo chí.

</p> <p>Theo ông Dương, xét trên khía cạnh <a title="kinh tế" href="https://festizen.com/trend/kinh-te/">kinh tế</a>, các nhà máy đường <a title="quy mô" href="https://festizen.com/trend/quy-mo/">quy mô</a> nhỏ sẽ có chi phí cao hơn <a title="những" href="https://festizen.com/trend/nhung/">những</a> nhà máy có <a title="công" href="https://festizen.com/trend/cong/">công</a> suất lớn. TTC tiến hành tái cấu trúc lại một số nhà máy <a title="quy mô" href="https://festizen.com/trend/quy-mo/">quy mô</a> nhỏ theo hướng chuyển sang <a title="sản xuất" href="https://festizen.com/trend/san-xuat/">sản xuất</a> đường hữu cơ (organic), đường phèn, đường có <a title="sản phẩm" href="https://festizen.com/trend/san-pham/">sản phẩm</a> giá trị gia tăng để <a title="phù hợp với" href="https://festizen.com/trend/phu-hop-voi/">phù hợp với</a> <a title="thị trường ngách" href="https://festizen.com/trend/thi-truong-ngach/">thị trường ngách</a>. Cụ thể, nhà máy đường <a title="Nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">Nước</a> <a title="Trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">Trong</a> (Tây Ninh) sang <a title="sản xuất" href="https://festizen.com/trend/san-xuat/">sản xuất</a> đường organic, nhà máy đường ở Phan Rang qua <a title="sản xuất" href="https://festizen.com/trend/san-xuat/">sản xuất</a> <a title="sản phẩm" href="https://festizen.com/trend/san-pham/">sản phẩm</a> đường hạt to… </p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Theo đại diện TTC, do khó khăn của ngành đường, <a title="doanh nghiệp" href="https://festizen.com/trend/doanh-nghiep/">doanh nghiệp</a> đang <a title="tái cơ cấu" href="https://festizen.com/trend/tai-co-cau/">tái cơ cấu</a> để <a title="cạnh tranh" href="https://festizen.com/trend/canh-tranh/">cạnh tranh</a> chứ không phải đóng cửa hoàn toàn</p> </div> </div> <p>Về <a title="việc" href="https://festizen.com/trend/viec/">việc</a> TTC nhập khẩu 200.000 tấn đường thô về tinh luyện, ông Dương cho <a title="biết" href="https://festizen.com/trend/biet/">biết</a>, nhập đường thô về tinh luyện là một <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> <a title="những" href="https://festizen.com/trend/nhung/">những</a> hoạt động bình <a title="thường" href="https://festizen.com/trend/thuong/">thường</a> của tập đoàn, nhập về để tái xuất và hàng năm TTC xuất khẩu khoảng 200.00 tấn đường đi các <a title="nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">nước</a>. </p> <p>Ông Dương <a title="cho rằng" href="https://festizen.com/trend/cho-rang/">cho rằng</a>, sản <a title="lượng" href="https://festizen.com/trend/luong/">lượng</a> đường <a title="sản xuất" href="https://festizen.com/trend/san-xuat/">sản xuất</a> <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> <a title="nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">nước</a> sụt giảm <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> thời gian qua bởi nguyên nhân thời tiết, khí hậu. <a title="Nguồn" href="https://festizen.com/trend/nguon/">Nguồn</a> cung giảm, giá sẽ tăng, và TTC xem đây là <a title="cơ hội" href="https://festizen.com/trend/co-hoi/">cơ hội</a> cho <a title="việc" href="https://festizen.com/trend/viec/">việc</a> tăng thị phần bằng cách đưa ra thị trường thêm nhiều dòng <a title="sản phẩm" href="https://festizen.com/trend/san-pham/">sản phẩm</a> phù hợp. TTC có hệ <a title="thống" href="https://festizen.com/trend/thong/">thống</a> phân phối rộng khắp trên cả <a title="nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">nước</a> và đặt <a title="mục" href="https://festizen.com/trend/muc/">mục</a> tiêu sẽ chiếm 50% thị phần ở thị trường <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> <a title="nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">nước</a> <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> thời gian tới. </p> <p>Theo <a title="báo" href="https://festizen.com/trend/bao/">báo</a> cáo <a title="tài chính" href="https://festizen.com/trend/tai-chinh/">tài chính</a> hợp nhất quý II (niên độ 2018-<a title="2019" href="https://festizen.com/trend/2019/">2019</a>), <a title="Công ty" href="https://festizen.com/trend/cong-ty/">Công ty</a> CP <a title="Thành Thành Công" href="https://festizen.com/trend/thanh-thanh-cong/">Thành Thành Công</a> – Biên Hòa  (HoSE: SBT), đạt 2.777 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29% so với cùng kì năm trước. <a title="Trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">Trong</a> đó, giá vốn và các khoản chi phí khác (chi phí <a title="tài chính" href="https://festizen.com/trend/tai-chinh/">tài chính</a>, chi phí <a title="bán hàng" href="https://festizen.com/trend/ban-hang/">bán hàng</a>, quản lí <a title="doanh nghiệp" href="https://festizen.com/trend/doanh-nghiep/">doanh nghiệp</a>) đều giảm so với cùng kỳ. Riêng khoản <a title="mục" href="https://festizen.com/trend/muc/">mục</a> <a title="đầu tư" href="https://festizen.com/trend/dau-tu/">đầu tư</a> vào <a title="công ty" href="https://festizen.com/trend/cong-ty/">công ty</a> liên kết ghi nhận lỗ 1,2 tỷ đồng, <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> khi cùng kì lãi 53,3 tỷ đồng. </p> <p>Kết quả, SBT ghi nhận lỗ ròng hơn 23 tỷ đồng <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> khi cùng kỳ niên độ <a title="tài chính" href="https://festizen.com/trend/tai-chinh/">tài chính</a> trước <a title="công ty" href="https://festizen.com/trend/cong-ty/">công ty</a> mẹ lãi 167,7 tỷ đồng. Theo giải trình <a title="kết quả kinh doanh" href="https://festizen.com/trend/ket-qua-kinh-doanh/">kết quả kinh doanh</a> mà <a title="Thành Thành Công" href="https://festizen.com/trend/thanh-thanh-cong/">Thành Thành Công</a> – Biên Hòa đưa ra, một <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> <a title="những" href="https://festizen.com/trend/nhung/">những</a> nguyên nhân dẫn <a title="đến" href="https://festizen.com/trend/den/">đến</a> sụt giảm <a title="lợi nhuận" href="https://festizen.com/trend/loi-nhuan/">lợi nhuận</a> là đơn giá bán bình quân thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đường tồn kho vụ trước vẫn còn chuyển qua. Đây cũng là quý <a title="đầu" href="https://festizen.com/trend/dau/">đầu</a> tiên <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> 10 năm qua, <a title="Thành Thành Công" href="https://festizen.com/trend/thanh-thanh-cong/">Thành Thành Công</a> – Biên Hòa ghi nhận <a title="kinh doanh" href="https://festizen.com/trend/kinh-doanh/">kinh doanh</a> <a title="thua lỗ" href="https://festizen.com/trend/thua-lo/">thua lỗ</a>. </p> <p>Như vậy, lũy kế hết quý II, doanh thu thuần của SBT đạt 5.300 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kì. Lãi sau <a title="thuế" href="https://festizen.com/trend/thue/">thuế</a> của cổ đông <a title="công ty" href="https://festizen.com/trend/cong-ty/">công ty</a> mẹ hơn 14,8 tỷ đồng, giảm 94%. </p> <p>Trả lời <a title="báo chí" href="https://festizen.com/trend/bao-chi/">báo chí</a> <a title="trước đó" href="https://festizen.com/trend/truoc-do/">trước đó</a>, ông Đặng Văn Thành – <a title="Chủ tịch" href="https://festizen.com/trend/chu-tich/">Chủ tịch</a> Tập đoàn TTC cho <a title="biết" href="https://festizen.com/trend/biet/">biết</a>, có 4 yếu tố là nguyên nhân <a title="chính" href="https://festizen.com/trend/chinh/">chính</a> dẫn <a title="đến" href="https://festizen.com/trend/den/">đến</a> tình trạng tiêu thụ đường của các nhà máy <a title="tại Việt Nam" href="https://festizen.com/trend/tai-viet-nam/">tại Việt Nam</a> gặp khó khăn. </p> <p>Thứ nhất, tồn kho từ các năm trước cộng dồn khiến DN chịu áp lực. </p> <p>Thứ hai, tình trạng đường nhập lậu số <a title="lượng" href="https://festizen.com/trend/luong/">lượng</a> lớn, giá thành rẻ tràn lan. </p> <p>Thứ ba, một số <a title="đối tác" href="https://festizen.com/trend/doi-tac/">đối tác</a> lớn của các nhà máy chuyển sang sử dụng đường lỏng thay đường kính, vì đường lỏng có giá tốt hơn do hưởng ưu đãi <a title="thuế" href="https://festizen.com/trend/thue/">thuế</a> tiêu thụ đặc biệt và cuối cùng. </p> <p>Thứ tư, hiệu ứng từ ATIGA khiến nhiều đại lý <a title="kinh doanh" href="https://festizen.com/trend/kinh-doanh/">kinh doanh</a> lớn tạm dừng mua đường nội từ các nhà máy để chờ diễn biến <a title="mới" href="https://festizen.com/trend/moi/">mới</a>. </p> <p> “Thời gian tới, <a title="Việt Nam" href="https://festizen.com/trend/viet-nam/">Việt Nam</a> và <a title="thế giới" href="https://festizen.com/trend/the-gioi/">thế giới</a> sẽ thiếu hụt một <a title="lượng" href="https://festizen.com/trend/luong/">lượng</a> lớn đường cho nhu cầu có liên quan. Tôi kỳ vọng ngành mía đường <a title="trong" href="https://festizen.com/trend/trong/">trong</a> <a title="nước" href="https://festizen.com/trend/nuoc/">nước</a> vượt qua thời kỳ khó khăn, <a title="khởi" href="https://festizen.com/trend/khoi/">khởi</a> sắc trở lại”, ông Thành nhấn mạnh. </p> <p class="p-author"> <strong class="detail-author"><br /> Phương Nga</strong> </p> <p class="p-source source2"> Theo Trí Thức Trẻ </p> </div> <div class="jeg_post_tags"><span>Tags:</span> <a href="https://festizen.com/trend/thanh-thanh-cong/" rel="tag">thành thành công</a></div> </div> <div class="jeg_share_bottom_container"></div> </div> <div class="jeg_ad jeg_article jnews_content_bottom_ads "><div class='ads-wrapper '></div></div><div class="jnews_prev_next_container"></div><div class="jnews_author_box_container"></div><div class="jnews_related_post_container"><div class="jeg_postblock_17 jeg_postblock jeg_module_hook jeg_pagination_disable jeg_col_2o3 jnews_module_423_3_5d3300c7e0546 " data-unique="jnews_module_423_3_5d3300c7e0546"> <div class="jeg_block_heading jeg_block_heading_2 jeg_subcat_right"> <h3 class="jeg_block_title"><span>Related<strong> Posts</strong></span></h3> </div> <div class="jeg_block_container"> <div class="jeg_posts_wrap"> <div class="jeg_posts jeg_load_more_flag"> <article class="jeg_post jeg_pl_md_1 post-3969 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-goi-von-khoi-nghiep tag-khoi-nghiep tag-l-diep-kieu-trang tag-misfit tag-sonny-vu tag-startup"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/"><div class="thumbnail-container size-500 "><img width="360" height="180" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/photo-1-1561948307781964116675-crop-1561948332201929537341_600x315-360x180.jpg" class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 wp-post-image" alt="" /></div></a> <div class="jeg_post_category"> <span><a href="https://festizen.com/exp/startup/" class="category-startup">Startup</a></span> </div> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/">Gọi bản chất người dân sinh sống ko chỉ dành riêng rẽ tạo ra thành startup thiếu thốn phí tổn: bài xích học tập tri thức kể từ Misfit của Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_author"><span class="by">by</span> <a href="https://festizen.com/author/festizen/">festizen</a></div><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/"><i class="fa fa-clock-o"></i> 04/07/2019</a></div><div class="jeg_meta_comment"><a href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/#comments" ><i class="fa fa-comment-o"></i> 0 </a></div></div> <div class="jeg_post_excerpt"> <p>Misfit Wearables xây dựng đắp và hoạt động năm 2011, do người Marketing thương nghiệp dịch vụ gốc việt nam...</p> </div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_md_1 post-3964 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-bo-giao-duc-va-dao-tao tag-cong-nghe-4-0 tag-giang-vien tag-sinh-vien tag-tap-doan-aptech"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/huan-luyen-va-tap-huan-ra-bien-phap-chuyen-mon-duong-dai-4-0-dem-den-can-nha-giao-cum-ngoi-truong-dh-day-do/3964/"><div class="thumbnail-container size-500 "><img width="360" height="180" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/hop_tac3719-360x180.jpg" class="attachment-jnews-360x180 size-jnews-360x180 wp-post-image" alt="" /></div></a> <div class="jeg_post_category"> <span><a href="https://festizen.com/exp/startup/" class="category-startup">Startup</a></span> </div> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/huan-luyen-va-tap-huan-ra-bien-phap-chuyen-mon-duong-dai-4-0-dem-den-can-nha-giao-cum-ngoi-truong-dh-day-do/3964/">huấn luyện và tập huấn ra biện pháp chuyên môn đương đại 4.0 đem đến căn nhà giáo cụm ngôi trường ĐH | dạy dỗ</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_author"><span class="by">by</span> <a href="https://festizen.com/author/festizen/">festizen</a></div><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/huan-luyen-va-tap-huan-ra-bien-phap-chuyen-mon-duong-dai-4-0-dem-den-can-nha-giao-cum-ngoi-truong-dh-day-do/3964/"><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div><div class="jeg_meta_comment"><a href="https://festizen.com/startup/huan-luyen-va-tap-huan-ra-bien-phap-chuyen-mon-duong-dai-4-0-dem-den-can-nha-giao-cum-ngoi-truong-dh-day-do/3964/#comments" ><i class="fa fa-comment-o"></i> 0 </a></div></div> <div class="jeg_post_excerpt"> <p>thay cho mặt thay cho mặt thay cho mặt thay cho mặt Aptech và cỗ dạy dỗ và huấn luyện...</p> </div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3962 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-khoi-nghiep-cho-nguoi-khuyet-tat tag-khoi-nghiep-xa-hoi tag-sdg-challenge-2019 tag-trung-tam-ho-tro-khoi-nghiep-sang-kien-quoc-gia"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/hoi-thi-khoi-nghiep-do-bien-phap-tu-van-nguoi-tan-phe-phat-dong/3962/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/UNDP-VnE-1181-1557887767-680x0-8336-1562139147-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/UNDP-VnE-1181-1557887767-680x0-8336-1562139147-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/UNDP-VnE-1181-1557887767-680x0-8336-1562139147-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/UNDP-VnE-1181-1557887767-680x0-8336-1562139147.jpg 660w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/hoi-thi-khoi-nghiep-do-bien-phap-tu-van-nguoi-tan-phe-phat-dong/3962/">Hội Thi khởi nghiệp dò biện pháp tư vấn người tàn phế phạt động</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/hoi-thi-khoi-nghiep-do-bien-phap-tu-van-nguoi-tan-phe-phat-dong/3962/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3960 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-ai4vn tag-hackathon tag-hackathon-vietnam-ai-grand-challenge"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/chatbot-goi-mon-vao-dan-sinh-sinh-song-cuoc-hackathon-vietnam-ai-grand-challenge/3960/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG-0871-4346-1562081277-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG-0871-4346-1562081277-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG-0871-4346-1562081277-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/chatbot-goi-mon-vao-dan-sinh-sinh-song-cuoc-hackathon-vietnam-ai-grand-challenge/3960/">Chatbot gọi món vào dân sinh sinh sống cuộc Hackathon Vietnam AI Grand Challenge</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/chatbot-goi-mon-vao-dan-sinh-sinh-song-cuoc-hackathon-vietnam-ai-grand-challenge/3960/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3958 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-kinh-doanh-an-uong tag-mo-quan-an tag-ung-dung-cong-nghe"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/khi-banh-trang-tron-bun-nem-nuong-le-loi-ru-nhau-len-phan-mem/3958/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-photo-1-15621461686951413146900-56-0-792-1178-crop-1562146487800-636977782759681562-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-photo-1-15621461686951413146900-56-0-792-1178-crop-1562146487800-636977782759681562-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/2019-photo-1-15621461686951413146900-56-0-792-1178-crop-1562146487800-636977782759681562-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/khi-banh-trang-tron-bun-nem-nuong-le-loi-ru-nhau-len-phan-mem/3958/">khi bánh tráng trộn, bún nem nướng… lề lối “rủ nhau” lên phần mềm</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/khi-banh-trang-tron-bun-nem-nuong-le-loi-ru-nhau-len-phan-mem/3958/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3954 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-an-ton-thng-tin-mang tag-ban-cng-nghe-fpt tag-ban-do-m-doc tag-cyber-security tag-cyradar tag-cyradar-advanced-threat-detection tag-cyradar-endpoint-detection-and-response tag-cyradar-internet-shield tag-doanh-nghiep-vua-v-nho tag-fpt tag-phng-chong-m-doc tag-smb tag-tan-cng-mang"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-rat-rat-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-don-vi-ban-chat-chuong-hang-hoa-quoc-te-chiu-dung-chi-phi-dung-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-ham-mong-muon-co-brand-name-vao-top-t/3954/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-750x536.jpg 750w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-rat-rat-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-don-vi-ban-chat-chuong-hang-hoa-quoc-te-chiu-dung-chi-phi-dung-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-ham-mong-muon-co-brand-name-vao-top-t/3954/">CEO CyRadar: rất rất khó khăn nhất là thuyết phục đơn vị bản chất chuộng hàng hóa quốc tế Chịu đựng chi phí dùng biện pháp bảo mật thông tin nội | Startup CyRadar ham mong muốn có Brand Name vào Top trăng tròn đơn vị bình yên mạng mênh mông lớn to to số 1 Á Lục</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-rat-rat-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-don-vi-ban-chat-chuong-hang-hoa-quoc-te-chiu-dung-chi-phi-dung-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-ham-mong-muon-co-brand-name-vao-top-t/3954/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3952 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-an-trom tag-bang-sang-che tag-boi-tham tag-boi-tham-doan tag-cong-nghe tag-huawei tag-luu-tru tag-phan-quyet tag-phien-toa tag-sang-che tag-thua-kien"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/huawei-thua-khieu-nai-va-bi-phan-quyet-an-trom-tung-tham-my-va-lam-dep-phat-trien-cua-startup-cnex/3952/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/Huawei-thua-kien-va-bi-phan-quyet-an-trom-cong-nghe-cua-startup-CNEX_1-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/Huawei-thua-kien-va-bi-phan-quyet-an-trom-cong-nghe-cua-startup-CNEX_1-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/Huawei-thua-kien-va-bi-phan-quyet-an-trom-cong-nghe-cua-startup-CNEX_1-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/huawei-thua-khieu-nai-va-bi-phan-quyet-an-trom-tung-tham-my-va-lam-dep-phat-trien-cua-startup-cnex/3952/">Huawei thua khiếu nại và bị phán quyết ăn trộm từng thẩm mỹ và làm đẹp phát triển của startup CNEX</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/huawei-thua-khieu-nai-va-bi-phan-quyet-an-trom-tung-tham-my-va-lam-dep-phat-trien-cua-startup-cnex/3952/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3950 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-apec-mandala-wyndham-hai-duong tag-bds-hai-duong tag-officetel-tai-hai-duong"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/officetel-va-5-uu-the-cach-tan-va-phat-trien-ben-tren-tp-hcm-tp-hcm-hai-duong/3950/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/officetel-va-5-loi-the-phat-trien-tai-thanh-pho-hai-duong1562138319-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/officetel-va-5-loi-the-phat-trien-tai-thanh-pho-hai-duong1562138319-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/officetel-va-5-loi-the-phat-trien-tai-thanh-pho-hai-duong1562138319-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/officetel-va-5-uu-the-cach-tan-va-phat-trien-ben-tren-tp-hcm-tp-hcm-hai-duong/3950/">Officetel và 5 ưu thế cách tân và phát triển bên trên TP.HCM TP.HCM Hải Dương</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/officetel-va-5-uu-the-cach-tan-va-phat-trien-ben-tren-tp-hcm-tp-hcm-hai-duong/3950/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3945 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-an-ton-thng-tin-mang tag-ban-cng-nghe-fpt tag-ban-do-m-doc tag-cyber-security tag-cyradar tag-cyradar-advanced-threat-detection tag-cyradar-endpoint-detection-and-response tag-cyradar-internet-shield tag-doanh-nghiep-vua-v-nho tag-fpt tag-phng-chong-m-doc tag-smb tag-tan-cng-mang"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-tuy-nhien-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-doanh-nghiep-ban-chat-chuong-hang-hoa-dia-cau-chiu-dung-chi-phi-nguoi-chi-tieu-va-quan-tam-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-mong-mo/3945/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/cyradar_an_toan_thong_tin_1_1-750x536.jpg 750w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-tuy-nhien-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-doanh-nghiep-ban-chat-chuong-hang-hoa-dia-cau-chiu-dung-chi-phi-nguoi-chi-tieu-va-quan-tam-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-mong-mo/3945/">CEO CyRadar: tuy nhiên khó khăn nhất là thuyết phục doanh nghiệp bản chất chuộng hàng hóa địa cầu chịu đựng chi phí người chi tiêu và quan tâm biện pháp bảo mật thông tin nội | Startup CyRadar mong mong muốn có tên nhãn hiệu vào Top trăng tròn doanh nghiệp cẩn trọng mạng số một Á Lục</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/ceo-cyradar-tuy-nhien-kho-khan-nhat-la-thuyet-phuc-doanh-nghiep-ban-chat-chuong-hang-hoa-dia-cau-chiu-dung-chi-phi-nguoi-chi-tieu-va-quan-tam-bien-phap-bao-mat-thong-tin-noi-startup-cyradar-mong-mo/3945/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article><article class="jeg_post jeg_pl_sm post-3943 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-sony-lap-quy-185-trieu-usdsony-corpquy-sang-tao-sonycong-ty-tri-tue-nhan-tao"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/sony-lap-quy-185-trieu-usd-phat-minh-cong-trinh-bat-dong-san-chi-tieu-vao-da-phan-to-chuc-menh-mong-lon-to-to-khoi-nghiep-tung-hop-ly-tap-phat-trien-tiem-nang/3943/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/tap-doan-sony-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/tap-doan-sony-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/tap-doan-sony-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 class="jeg_post_title"> <a href="https://festizen.com/startup/sony-lap-quy-185-trieu-usd-phat-minh-cong-trinh-bat-dong-san-chi-tieu-vao-da-phan-to-chuc-menh-mong-lon-to-to-khoi-nghiep-tung-hop-ly-tap-phat-trien-tiem-nang/3943/">Sony lập quỹ 185 triêu USD phát minh công trình Bất Động Sản chi tiêu vào đa phần tổ chức mênh mông lớn to to khởi nghiệp từng hợp lý tập phát triển tiềm năng</a> </h3> <div class="jeg_post_meta"><div class="jeg_meta_date"><a href="https://festizen.com/startup/sony-lap-quy-185-trieu-usd-phat-minh-cong-trinh-bat-dong-san-chi-tieu-vao-da-phan-to-chuc-menh-mong-lon-to-to-khoi-nghiep-tung-hop-ly-tap-phat-trien-tiem-nang/3943/" ><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</a></div></div> </div> </article> </div> </div> <div class='module-overlay'> <div class='preloader_type preloader_circle'> <div class="module-preloader jeg_preloader dot"> <span></span><span></span><span></span> </div> <div class="module-preloader jeg_preloader circle"> <div class="jnews_preloader_circle_outer"> <div class="jnews_preloader_circle_inner"></div> </div> </div> <div class="module-preloader jeg_preloader square"> <div class="jeg_square"><div class="jeg_square_inner"></div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="jeg_block_navigation"> <div class='navigation_overlay'><div class='module-preloader jeg_preloader'><span></span><span></span><span></span></div></div> </div> <script>var jnews_module_423_3_5d3300c7e0546 = {"header_icon":"","first_title":"Related","second_title":" Posts","url":"","header_type":"heading_2","header_background":"","header_secondary_background":"","header_text_color":"","header_line_color":"","header_accent_color":"","header_filter_category":"","header_filter_author":"","header_filter_tag":"","header_filter_text":"All","post_type":"post","content_type":"all","number_post":"10","post_offset":0,"unique_content":"disable","include_post":"","exclude_post":423,"include_category":"35","exclude_category":"","include_author":"","include_tag":"","exclude_tag":"","sort_by":"latest","date_format":"default","date_format_custom":"Y\/m\/d","excerpt_length":20,"excerpt_ellipsis":"...","pagination_mode":"disable","pagination_nextprev_showtext":"","pagination_number_post":"10","pagination_scroll_limit":3,"boxed":"","boxed_shadow":"","el_id":"","el_class":"","scheme":"","column_width":"auto","title_color":"","accent_color":"","alt_color":"","excerpt_color":"","css":"","paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_17"};</script> </div></div><div class='jnews-autoload-splitter' data-url="https://festizen.com/startup/truoc-thong-tin-dong-cua-nha-may-duong-ong-lon-thanh-thanh-cong-noi-gi-cafebiz-vn/423/" data-title="Trước thông tin “đóng cửa” nhà máy đường, “ông lớn” Thành Thành Công nói gì? – CafeBiz.vn" data-id="423" data-prev="https://festizen.com/startup/shark-do-lien-toi-tim-kiem-startup-dam-dan-than-cho-cong-dong-vnexpress/420/" ></div><div class="jnews_popup_post_container"></div><div class="jnews_comment_container"></div> </div> </div> <div class="jeg_sidebar jeg_sticky_sidebar col-md-4"> <div class="widget widget_jnews_review" id="jnews_review-1"><div class="jeg_block_heading jeg_block_heading_5 jnews_5d3300c7ed162"><h3 class="jeg_block_title"><span>TOP <strong>REVIEW</strong></span></h3></div><div class='jeg_review_list_widget'><div class="jeg_post jeg_pl_sm post-169 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-car tag-ces-2017 tag-home-entertaiment tag-mp3-players tag-wearebale-tech"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/technology/car/2017-jeep-compass-entry-level-jeep-takes-a-heading-to-high-style/169/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget1-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget1-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget1-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget1-750x536.jpg 750w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget1-1140x815.jpg 1140w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h2 class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/technology/car/2017-jeep-compass-entry-level-jeep-takes-a-heading-to-high-style/169/">Apple macOS Sierra</a></h2> <div class="jeg_description">A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like </div> <div class="jeg_review_list_rating"><div class="jeg_post_review jeg_review_stars "><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></div></div> </div> </div><div class="jeg_post jeg_pl_sm post-170 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-gadget category-laptop tag-ces-2017 tag-home-entertaiment tag-mp3-players tag-wearebale-tech"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/technology/gadget/asus-rog-rapture-gt-ac5300-the-ultimate-router-for-gamers-and-nerds/170/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget2-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget2-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget2-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget2-750x536.jpg 750w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h2 class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/technology/gadget/asus-rog-rapture-gt-ac5300-the-ultimate-router-for-gamers-and-nerds/170/">Nintendo Switch </a></h2> <div class="jeg_description">A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like <a class="jeg_price_review_list" href="https://festizen.com/technology/gadget/asus-rog-rapture-gt-ac5300-the-ultimate-router-for-gamers-and-nerds/170/">$649</a></div> <div class="jeg_review_list_rating"><div class="jeg_post_review jeg_review_stars "><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></div></div> </div> </div><div class="jeg_post jeg_pl_sm post-171 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-computer category-gadget tag-best-laptop tag-ces-2017 tag-home-entertaiment tag-mp3-players tag-wearebale-tech"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/technology/gadget/amazon-fire-7-2017-small-improvements-make-amazons-budget-tablet-a-better-bargain/171/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget3-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget3-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget3-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget3-750x536.jpg 750w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h2 class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/technology/gadget/amazon-fire-7-2017-small-improvements-make-amazons-budget-tablet-a-better-bargain/171/">Apple macOS Sierra</a></h2> <div class="jeg_description">A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like </div> <div class="jeg_review_list_rating"><div class="jeg_post_review jeg_review_stars "><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></div></div> </div> </div><div class="jeg_post jeg_pl_sm post-172 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-gadget category-mobile tag-best-laptop tag-ces-2017 tag-gadget-week tag-super-car tag-weareable-device"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/technology/gadget/apple-imac-pro-is-promisingly-powerful/172/"><div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget4-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget4-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget4-350x250.jpg 350w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/gadget4-750x536.jpg 750w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div></a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h2 class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/technology/gadget/apple-imac-pro-is-promisingly-powerful/172/">Nintendo Switch </a></h2> <div class="jeg_description">A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like <a class="jeg_price_review_list" href="https://festizen.com/technology/gadget/apple-imac-pro-is-promisingly-powerful/172/">$649</a></div> <div class="jeg_review_list_rating"><div class="jeg_post_review jeg_review_stars "><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star-o"></i></div></div> </div> </div></div></div><div class="widget widget_jnews_module_element_ads" id="jnews_module_element_ads-1"><div class='jeg_ad jeg_ad_module jnews_module_423_4_5d3300c7f3e06 '><div class='ads-wrapper'><a href='#' target='_self' class='adlink ads_image '><img src='https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/ad_300x600.jpg' alt='Advertisement Banner' data-pin-no-hover="true"></a></div></div></div><div class="widget widget_jnews_popular" id="jnews_popular-1"><div class="jeg_block_heading jeg_block_heading_5 jnews_5d3300c80037a"><h3 class="jeg_block_title"><span>Recommended <strong>Reading</strong></span></h3></div><ul class="popularpost_list"></ul></div></div> </div> <div class="jeg_ad jeg_article jnews_article_bottom_ads"> <div class='ads-wrapper '></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="post-body-class" class="post-template-default single single-post postid-423 single-format-standard jeg_single_tpl_1 jnews jeg_boxed jsc_normal wpb-js-composer js-comp-ver-5.7 vc_responsive elementor-default"></div> </div> <div class="post-ajax-overlay"> <div class="preloader_type preloader_circle"> <div class="newsfeed_preloader jeg_preloader dot"> <span></span><span></span><span></span> </div> <div class="newsfeed_preloader jeg_preloader circle"> <div class="jnews_preloader_circle_outer"> <div class="jnews_preloader_circle_inner"></div> </div> </div> <div class="newsfeed_preloader jeg_preloader square"> <div class="jeg_square"><div class="jeg_square_inner"></div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-holder" id="footer" data-id="footer"> <div class="jeg_footer jeg_footer_1 normal"> <div class="jeg_footer_container jeg_container_full"> <div class="jeg_footer_content"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="jeg_footer_primary clearfix"> <div class="col-md-4 footer_column"> <div class="footer_widget widget_jnews_social" id="jnews_social-1"> <div class="jeg_social_wrap "> <p> <strong>Follow Us</strong> </p> <div class="socials_widget rounded"> <a href="https://www.facebook.com/jegtheme/" target="_blank" class="jeg_facebook"> <i class="fa fa-facebook" ></i> </a><a href="https://twitter.com/jegtheme" target="_blank" class="jeg_twitter"> <i class="fa fa-twitter" ></i> </a><a href="https://www.instagram.com/jegtheme/" target="_blank" class="jeg_instagram"> <i class="fa fa-instagram" ></i> </a><a href="https://www.behance.net/jegtheme" target="_blank" class="jeg_behance"> <i class="fa fa-behance" ></i> </a><a href="https://plus.google.com/+Jegtheme" target="_blank" class="jeg_google-plus"> <i class="fa fa-google-plus" ></i> </a><a href="https://dribbble.com/jegtheme" target="_blank" class="jeg_dribbble"> <i class="fa fa-dribbble" ></i> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 footer_column"> <div class="footer_widget widget_tag_cloud" id="tag_cloud-1"><div class="jeg_footer_heading jeg_footer_heading_1"><h3 class="jeg_footer_title"><span>Popular Tag</span></h3></div><div class="tagcloud"><a href="https://festizen.com/trend/blog/" class="tag-cloud-link tag-link-641 tag-link-position-1" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="blog (15 mục)">blog</a> <a href="https://festizen.com/trend/bao/" class="tag-cloud-link tag-link-622 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="báo (14 mục)">báo</a> <a href="https://festizen.com/trend/bao-mang/" class="tag-cloud-link tag-link-628 tag-link-position-3" style="font-size: 8.6363636363636pt;" aria-label="báo mạng (16 mục)">báo mạng</a> <a href="https://festizen.com/trend/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-90 tag-link-position-4" style="font-size: 13.218181818182pt;" aria-label="công nghệ (38 mục)">công nghệ</a> <a href="https://festizen.com/trend/dantri/" class="tag-cloud-link tag-link-619 tag-link-position-5" style="font-size: 8pt;" aria-label="dantri (14 mục)">dantri</a> <a href="https://festizen.com/trend/di-dong/" class="tag-cloud-link tag-link-301 tag-link-position-6" style="font-size: 8pt;" aria-label="di động (14 mục)">di động</a> <a href="https://festizen.com/trend/doanh-nghiep/" class="tag-cloud-link tag-link-208 tag-link-position-7" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="doanh nghiệp (15 mục)">doanh nghiệp</a> <a href="https://festizen.com/trend/du-hoc/" class="tag-cloud-link tag-link-171 tag-link-position-8" style="font-size: 9.2727272727273pt;" aria-label="du học (18 mục)">du học</a> <a href="https://festizen.com/trend/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-663 tag-link-position-9" style="font-size: 10.545454545455pt;" aria-label="du lịch (23 mục)">du lịch</a> <a href="https://festizen.com/trend/dan-tri/" class="tag-cloud-link tag-link-618 tag-link-position-10" style="font-size: 8pt;" aria-label="Dân trí (14 mục)">Dân trí</a> <a href="https://festizen.com/trend/express/" class="tag-cloud-link tag-link-625 tag-link-position-11" style="font-size: 8pt;" aria-label="express (14 mục)">express</a> <a href="https://festizen.com/trend/grab/" class="tag-cloud-link tag-link-494 tag-link-position-12" style="font-size: 10.927272727273pt;" aria-label="grab (25 mục)">grab</a> <a href="https://festizen.com/trend/goi-von/" class="tag-cloud-link tag-link-316 tag-link-position-13" style="font-size: 10.290909090909pt;" aria-label="gọi vốn (22 mục)">gọi vốn</a> <a href="https://festizen.com/trend/iphone/" class="tag-cloud-link tag-link-293 tag-link-position-14" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="iphone (15 mục)">iphone</a> <a href="https://festizen.com/trend/khoi-nghiep/" class="tag-cloud-link tag-link-87 tag-link-position-15" style="font-size: 19.2pt;" aria-label="khởi nghiệp (115 mục)">khởi nghiệp</a> <a href="https://festizen.com/trend/kinh-doanh/" class="tag-cloud-link tag-link-65 tag-link-position-16" style="font-size: 10.927272727273pt;" aria-label="kinh doanh (25 mục)">kinh doanh</a> <a href="https://festizen.com/trend/kinh-te/" class="tag-cloud-link tag-link-646 tag-link-position-17" style="font-size: 10.545454545455pt;" aria-label="kinh tế (23 mục)">kinh tế</a> <a href="https://festizen.com/trend/lao-dong/" class="tag-cloud-link tag-link-644 tag-link-position-18" style="font-size: 9.2727272727273pt;" aria-label="lao động (18 mục)">lao động</a> <a href="https://festizen.com/trend/my/" class="tag-cloud-link tag-link-540 tag-link-position-19" style="font-size: 8.6363636363636pt;" aria-label="Mỹ (16 mục)">Mỹ</a> <a href="https://festizen.com/trend/net/" class="tag-cloud-link tag-link-621 tag-link-position-20" style="font-size: 8pt;" aria-label="net (14 mục)">net</a> <a href="https://festizen.com/trend/news/" class="tag-cloud-link tag-link-626 tag-link-position-21" style="font-size: 8pt;" aria-label="news (14 mục)">news</a> <a href="https://festizen.com/trend/nha-dau-tu/" class="tag-cloud-link tag-link-269 tag-link-position-22" style="font-size: 10.8pt;" aria-label="nhà đầu tư (24 mục)">nhà đầu tư</a> <a href="https://festizen.com/trend/nhan-ai/" class="tag-cloud-link tag-link-664 tag-link-position-23" style="font-size: 9.0181818181818pt;" aria-label="nhân ái (17 mục)">nhân ái</a> <a href="https://festizen.com/trend/online/" class="tag-cloud-link tag-link-627 tag-link-position-24" style="font-size: 8pt;" aria-label="online (14 mục)">online</a> <a href="https://festizen.com/trend/phap-luat/" class="tag-cloud-link tag-link-642 tag-link-position-25" style="font-size: 10.036363636364pt;" aria-label="pháp luật (21 mục)">pháp luật</a> <a href="https://festizen.com/trend/quy-dau-tu/" class="tag-cloud-link tag-link-441 tag-link-position-26" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="quỹ đầu tư (15 mục)">quỹ đầu tư</a> <a href="https://festizen.com/trend/shark-tank/" class="tag-cloud-link tag-link-149 tag-link-position-27" style="font-size: 9.0181818181818pt;" aria-label="Shark Tank (17 mục)">Shark Tank</a> <a href="https://festizen.com/trend/startup/" class="tag-cloud-link tag-link-37 tag-link-position-28" style="font-size: 22pt;" aria-label="startup (191 mục)">startup</a> <a href="https://festizen.com/trend/startup-viet/" class="tag-cloud-link tag-link-38 tag-link-position-29" style="font-size: 11.436363636364pt;" aria-label="Startup Việt (27 mục)">Startup Việt</a> <a href="https://festizen.com/trend/thoi-su/" class="tag-cloud-link tag-link-310 tag-link-position-30" style="font-size: 9.5272727272727pt;" aria-label="thoi su (19 mục)">thoi su</a> <a href="https://festizen.com/trend/thuong-mai-dien-tu/" class="tag-cloud-link tag-link-210 tag-link-position-31" style="font-size: 9.0181818181818pt;" aria-label="thương mại điện tử (17 mục)">thương mại điện tử</a> <a href="https://festizen.com/trend/the-gioi/" class="tag-cloud-link tag-link-640 tag-link-position-32" style="font-size: 10.036363636364pt;" aria-label="thế giới (21 mục)">thế giới</a> <a href="https://festizen.com/trend/the-thao/" class="tag-cloud-link tag-link-647 tag-link-position-33" style="font-size: 10.545454545455pt;" aria-label="thể thao (23 mục)">thể thao</a> <a href="https://festizen.com/trend/tin-tuc/" class="tag-cloud-link tag-link-309 tag-link-position-34" style="font-size: 10.290909090909pt;" aria-label="tin tuc (22 mục)">tin tuc</a> <a href="https://festizen.com/trend/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-277 tag-link-position-35" style="font-size: 13.090909090909pt;" aria-label="trung quốc (37 mục)">trung quốc</a> <a href="https://festizen.com/trend/tri-tue-nhan-tao/" class="tag-cloud-link tag-link-70 tag-link-position-36" style="font-size: 8pt;" aria-label="trí tuệ nhân tạo (14 mục)">trí tuệ nhân tạo</a> <a href="https://festizen.com/trend/tuyen-sinh/" class="tag-cloud-link tag-link-662 tag-link-position-37" style="font-size: 9.0181818181818pt;" aria-label="tuyển sinh (17 mục)">tuyển sinh</a> <a href="https://festizen.com/trend/vietnam/" class="tag-cloud-link tag-link-620 tag-link-position-38" style="font-size: 8pt;" aria-label="Vietnam (14 mục)">Vietnam</a> <a href="https://festizen.com/trend/viec-lam/" class="tag-cloud-link tag-link-645 tag-link-position-39" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="việc làm (15 mục)">việc làm</a> <a href="https://festizen.com/trend/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-45 tag-link-position-40" style="font-size: 12.963636363636pt;" aria-label="việt nam (36 mục)">việt nam</a> <a href="https://festizen.com/trend/vn/" class="tag-cloud-link tag-link-624 tag-link-position-41" style="font-size: 8pt;" aria-label="vn (14 mục)">vn</a> <a href="https://festizen.com/trend/van-hoa/" class="tag-cloud-link tag-link-650 tag-link-position-42" style="font-size: 9.7818181818182pt;" aria-label="văn hóa (20 mục)">văn hóa</a> <a href="https://festizen.com/trend/xa-hoi/" class="tag-cloud-link tag-link-637 tag-link-position-43" style="font-size: 10.8pt;" aria-label="xã hội (24 mục)">xã hội</a> <a href="https://festizen.com/trend/dien-tu/" class="tag-cloud-link tag-link-623 tag-link-position-44" style="font-size: 8.2545454545455pt;" aria-label="điện tử (15 mục)">điện tử</a> <a href="https://festizen.com/trend/dau-tu/" class="tag-cloud-link tag-link-46 tag-link-position-45" style="font-size: 10.8pt;" aria-label="đầu tư (24 mục)">đầu tư</a></div> </div> </div> <div class="col-md-4 footer_column"> <div class="footer_widget widget_jnews_about" id="jnews_about-1"><div class="jeg_footer_heading jeg_footer_heading_1"><h3 class="jeg_footer_title"><span>About Us</span></h3></div> <div class="jeg_about "> <a class="footer_logo" href="https://festizen.com/"> <img src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/c2c80593-444953cc-6b35efd8-black_logo-1024x258-5cb9b00a513b8-e1555673659417-5cb9b2aea9aa9.png" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/c2c80593-444953cc-6b35efd8-black_logo-1024x258-5cb9b00a513b8-e1555673659417-5cb9b2aea9aa9.png 1x, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/04/6b35efd8-black_logo-1024x258.png 2x" alt="FESTIZEN" data-pin-no-hover="true"> </a> <p>Festizen Technology</p> </div> </div><div class="footer_widget widget_jnews_recent_news" id="jnews_recent_news-1"><div class="jeg_footer_heading jeg_footer_heading_1"><h3 class="jeg_footer_title"><span>Recent News</span></h3></div> <div class="jeg_postblock"> <div class="jeg_post jeg_pl_sm post-3969 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-startup tag-goi-von-khoi-nghiep tag-khoi-nghiep tag-l-diep-kieu-trang tag-misfit tag-sonny-vu tag-startup"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/"> <div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/photo-1-1561948307781964116675-crop-1561948332201929537341_600x315-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/photo-1-1561948307781964116675-crop-1561948332201929537341_600x315-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/photo-1-1561948307781964116675-crop-1561948332201929537341_600x315-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div> </a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 property="headline" class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/startup/goi-ban-chat-nguoi-dan-sinh-song-ko-chi-danh-rieng-re-tao-ra-thanh-startup-thieu-thon-phi-ton-bai-xich-hoc-tap-tri-thuc-ke-tu-misfit-cua-le-diep-kieu-trang-va-sonny-vu/3969/">Gọi bản chất người dân sinh sống ko chỉ dành riêng rẽ tạo ra thành startup thiếu thốn phí tổn: bài xích học tập tri thức kể từ Misfit của Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ</a></h3> <div class="jeg_post_meta"> <div property="datePublished" class="jeg_meta_date"><i class="fa fa-clock-o"></i> 04/07/2019</div> </div> </div> </div> <div class="jeg_post jeg_pl_sm post-3966 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-technology tag-chuoi-khach-san-an-do-oyo tag-doanh-nghiep-khach-san tag-dau-tu-vao-viet-nam tag-do-bo-viet-nam tag-top-5-the-gioi"> <div class="jeg_thumb"> <a href="https://festizen.com/technology/to-chuc-hotel-bat-ngat-lon-to-to-so-1-an-do-top-5-toan-thi-ngoi-truong-quoc-te-chuan-bi-vao-viet-nam-phai-trai-cuoc-sinh-song-lao-ly/3966/"> <div class="thumbnail-container size-715 "><img width="120" height="86" src="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/khach_san_an_doi_vao_vietnam1-120x86.jpg" class="attachment-jnews-120x86 size-jnews-120x86 wp-post-image" alt="Doanh nghiệp khách sạn lớn nhất Ấn Độ, top 5 thế giới sắp vào Việt Nam - Đời Sống & Pháp Luật" srcset="https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/khach_san_an_doi_vao_vietnam1-120x86.jpg 120w, https://festizen.com/wp-content/uploads/2019/07/khach_san_an_doi_vao_vietnam1-350x250.jpg 350w" sizes="(max-width: 120px) 100vw, 120px" /></div> </a> </div> <div class="jeg_postblock_content"> <h3 property="headline" class="jeg_post_title"><a property="url" href="https://festizen.com/technology/to-chuc-hotel-bat-ngat-lon-to-to-so-1-an-do-top-5-toan-thi-ngoi-truong-quoc-te-chuan-bi-vao-viet-nam-phai-trai-cuoc-sinh-song-lao-ly/3966/">tổ chức hotel bát ngát lớn to to số 1 Ấn Độ, top 5 toàn thị ngôi trường quốc tế chuẩn bị vào việt nam phái trai – cuộc sinh sống & lao lý</a></h3> <div class="jeg_post_meta"> <div property="datePublished" class="jeg_meta_date"><i class="fa fa-clock-o"></i> 03/07/2019</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="jeg_footer_secondary clearfix"> <!-- secondary footer right --> <div class="footer_right"> <ul class="jeg_menu_footer"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-218"><a href="https://festizen.com">HOME</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-220"><a href="https://festizen.com">REVIEWS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-221"><a href="https://festizen.com">MAGAZINE</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-223"><a href="https://festizen.com">CHANNELS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-282"><a href="http://festizen.com">COMMUNITY</a></li> </ul> </div> <!-- secondary footer left --> <p class="copyright"> © 2019 <a href="http://festizen.com" title="Technology">FESTIZEN</a> - Technology Channel <a href="https://https://festizen.com" title="FESTIZEN">FESTIZEN</a>. </p> </div> <!-- secondary menu --> </div> </div> </div> </div><!-- /.footer --> </div> <div class="jscroll-to-top"> <a href="#back-to-top" class="jscroll-to-top_link"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> </div> </div> <!-- Mobile Navigation ============================================= --> <div id="jeg_off_canvas" class="normal"> <a href="#" class="jeg_menu_close"><i class="jegicon-cross"></i></a> <div class="jeg_bg_overlay"></div> <div class="jeg_mobile_wrapper"> <div class="nav_wrap"> <div class="item_main"> <!-- Search Form --> <div class="jeg_aside_item jeg_search_wrapper jeg_search_no_expand round"> <a href="#" class="jeg_search_toggle"><i class="fa fa-search"></i></a> <form action="https://festizen.com/" method="get" class="jeg_search_form" target="_top"> <input name="s" class="jeg_search_input" placeholder="Search..." type="text" value="" autocomplete="off"> <button type="submit" class="jeg_search_button btn"><i class="fa fa-search"></i></button> </form> <!-- jeg_search_hide with_result no_result --> <div class="jeg_search_result jeg_search_hide with_result"> <div class="search-result-wrapper"> </div> <div class="search-link search-noresult"> No Result </div> <div class="search-link search-all-button"> <i class="fa fa-search"></i> View All Result </div> </div></div><div class="jeg_aside_item"> <ul class="jeg_mobile_menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-218"><a href="https://festizen.com">HOME</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-220"><a href="https://festizen.com">REVIEWS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-221"><a href="https://festizen.com">MAGAZINE</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-223"><a href="https://festizen.com">CHANNELS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-282"><a href="http://festizen.com">COMMUNITY</a></li> </ul></div> </div> <div class="item_bottom"> <div class="jeg_aside_item socials_widget nobg"> <a href="http://facebook.com" target='_blank' class="jeg_facebook"><i class="fa fa-facebook"></i> </a><a href="http://twitter.com" target='_blank' class="jeg_twitter"><i class="fa fa-twitter"></i> </a><a href="http://plus.google.com" target='_blank' class="jeg_google-plus"><i class="fa fa-google-plus"></i> </a><a href="http://pinterest.com" target='_blank' class="jeg_pinterest"><i class="fa fa-pinterest"></i> </a><a href="#" target='_blank' class="jeg_rss"><i class="fa fa-rss"></i> </a></div><div class="jeg_aside_item jeg_aside_copyright"> <p>© 2019 <a href="http://festizen.com" title="Technology">FESTIZEN</a> - Technology Channel <a href="https://https://festizen.com" title="FESTIZEN">FESTIZEN</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div><!-- Login Popup Content --> <div id="jeg_loginform" class="jeg_popup mfp-with-anim mfp-hide"> <div class="jeg_popupform"> <form action="#" method="post" accept-charset="utf-8"> <p>Login to your account below</p> <!-- Form Messages --> <div class="form-message"></div> <p class="input_field"> <input type="text" name="username" placeholder="Username" value=""> </p> <p class="input_field"> <input type="password" name="password" placeholder="Password" value=""> </p> <p class="submit"> <input type="hidden" name="action" value="login_handler"> <input type="hidden" name="jnews_nonce" value="7f6e34c469"> <input type="submit" name="jeg_login_button" class="button" value="Log In" data-process="Processing . . ." data-string="Log In"> </p> <div class="bottom_links clearfix"> <a href="#jeg_forgotform" class="jeg_popuplink forgot">Forgotten Password?</a> <a href="#jeg_registerform" class="jeg_popuplink"><i class="fa fa-user"></i> Sign Up</a> </div> </form> </div> </div> <!-- Register Popup Content --> <div id="jeg_registerform" class="jeg_popup mfp-with-anim mfp-hide"> <div class="jeg_popupform"> <form action="#" method="post" accept-charset="utf-8"> <p>Fill the forms bellow to register</p> <!-- Form Messages --> <div class="form-message"></div> <p class="input_field"> <input type="text" name="email" placeholder="Your email" value=""> </p> <p class="input_field"> <input type="text" name="username" placeholder="Username" value=""> </p> <p class="submit"> <input type="hidden" name="action" value="register_handler"> <input type="hidden" name="jnews_nonce" value=""> <input type="submit" name="jeg_login_button" class="button" value="Sign Up" data-process="Processing . . ." data-string="Sign Up"> </p> <div class="bottom_links clearfix"> <span>All fields are required.</span> <a href="#jeg_loginform" class="jeg_popuplink"><i class="fa fa-lock"></i> Log In</a> </div> </form> </div> </div> <!-- Register Popup Content --> <div id="jeg_forgotform" class="jeg_popup mfp-with-anim mfp-hide"> <div class="jeg_popupform"> <form action="#" method="post" accept-charset="utf-8"> <h3>Retrieve your password</h3> <p>Please enter your username or email address to reset your password.</p> <!-- Form Messages --> <div class="form-message"></div> <p class="input_field"> <input type="text" name="user_login" placeholder="Your email or username" value=""> </p> <p class="submit"> <input type="hidden" name="action" value="forget_password_handler"> <input type="hidden" name="jnews_nonce" value=""> <input type="submit" name="jeg_login_button" class="button" value="Reset Password" data-process="Processing . . ." data-string="Reset Password"> </p> <div class="bottom_links clearfix"> <a href="#jeg_loginform" class="jeg_popuplink"><i class="fa fa-lock"></i> Log In</a> </div> </form> </div> </div><script type="text/javascript">var jfla = ["view_counter","desktop_login","login_form"]</script> <script type="text/javascript"> var _paq = _paq || []; _paq.push(["setDocumentTitle", "1/" + document.title]); _paq.push(["setCookieDomain", "*.festizen.com"]); _paq.push(["setDomains", "*.festizen.com"]); _paq.push(['setCustomDimension', 1, '{"ID":1,"name":"festizen","avatar":"877cd1cb79cfe8426b04f10b611eba4b"}']); _paq.push(['trackPageView']); (function () { var u = "https://stats1.wpmudev.com/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u + 'track/']); _paq.push(['setSiteId', '1948']); var d = document, g = d.createElement('script'), s = d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type = 'text/javascript'; g.async = true; g.defer = true; g.src = 'https://stats.wpmucdn.com/analytics.js'; s.parentNode.insertBefore(g, s); })(); </script> <div class="jeg_read_progress_wrapper"></div><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var id = {"ced_apin_auth_message":"Click the link to redirect on Pintrest","ced_click_event":"click Here","ajax_url":"https:\/\/festizen.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","mwb_pas_nonce":"b06798981f","id":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/plugins/post-auto-share/assets/js/task.js?ver=5.2.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201929'></script> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/plugins/jnews-auto-load-post/assets/js/jquery.autoload.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.2.2/wp-includes/js/comment-reply.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.2.2/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.2.2/wp-includes/js/hoverIntent.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.2.2/wp-includes/js/imagesloaded.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var jnewsoption = {"popup_script":"magnific","single_gallery":"","ismobile":"","isie":"","sidefeed_ajax":"","lang":"vi","module_prefix":"jnews_module_ajax_","live_search":"1","postid":"423","isblog":"1","admin_bar":"0","follow_video":"","follow_position":"top_right","rtl":"0","gif":"1","autoload_limit":"10"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/themes/jnews/assets/dist/frontend.min.js?ver=1.0.0'></script> <!--[if lt IE 9]> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/themes/jnews/assets/js/html5shiv.min.js?ver=1.0.0'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/plugins/jnews-weather/assets/js/plugin.js?ver=4.0.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/plugins/jnews-food-recipe/assets/js/printthis.js?ver=4.0.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://festizen.com/wp-content/plugins/jnews-food-recipe/assets/js/plugin.js?ver=4.0.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.2.2/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <div class="jeg_ad jnews_mobile_sticky_ads "></div><script type='application/ld+json'>{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/festizen.com\/startup\/truoc-thong-tin-dong-cua-nha-may-duong-ong-lon-thanh-thanh-cong-noi-gi-cafebiz-vn\/423\/"},"dateCreated":"2019-06-23 18:07:52","datePublished":"2019-06-23 18:07:52","dateModified":"2019-06-23 11:07:57","url":"https:\/\/festizen.com\/startup\/truoc-thong-tin-dong-cua-nha-may-duong-ong-lon-thanh-thanh-cong-noi-gi-cafebiz-vn\/423\/","headline":"Tr\u01b0\u1edbc th\u00f4ng tin \u201c\u0111\u00f3ng c\u1eeda\u201d nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng, \u201c\u00f4ng l\u1edbn\u201d Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng n\u00f3i g\u00ec? – CafeBiz.vn","name":"Tr\u01b0\u1edbc th\u00f4ng tin \u201c\u0111\u00f3ng c\u1eeda\u201d nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng, \u201c\u00f4ng l\u1edbn\u201d Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng n\u00f3i g\u00ec? – CafeBiz.vn","articleBody":"\r\n<br><div>\n<p>T\u1ea1i cu\u1ed9c g\u1eb7p g\u1ee1 b\u00e1o ch\u00ed m\u1edbi \u0111\u00e2y, \u00f4ng Ph\u1ea1m H\u1ed3ng D\u01b0\u01a1ng, Ch\u1ee7 t\u1ecbch TTC Sugar, TTC kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh: \u0110\u00e2y g\u1ecdi l\u00e0 cu\u1ed9c t\u00e1i c\u01a1 c\u1ea5u th\u00ec \u0111\u00fang h\u01a1n l\u00e0 t\u1eeb \u201c\u0111\u00f3ng c\u1eeda\u201d. \u201cTTC \u0111ang ti\u1ebfn h\u00e0nh vi\u1ec7c t\u00e1i c\u01a1 c\u1ea5u nh\u1eb1m n\u00e2ng cao n\u0103ng l\u1ef1c c\u1ea1nh tranh c\u1ee7a m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng quy m\u00f4 nh\u1ecf tr\u1ef1c thu\u1ed9c, v\u00e0 kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh kh\u00f4ng c\u00f3 chuy\u1ec7n \u0111\u00f3ng c\u1eeda nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng d\u00f9 ng\u00e0nh s\u1ea3n xu\u1ea5t n\u00e0y \u0111ang tr\u1ea3i qua giai \u0111o\u1ea1n kh\u00f3 kh\u0103n\u201d, \u00f4ng D\u01b0\u01a1ng kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh v\u1edbi b\u00e1o ch\u00ed.<\/p><title \/><p>Theo \u00f4ng D\u01b0\u01a1ng,\u00a0x\u00e9t tr\u00ean kh\u00eda c\u1ea1nh kinh t\u1ebf, c\u00e1c nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng quy m\u00f4 nh\u1ecf s\u1ebd c\u00f3 chi ph\u00ed cao h\u01a1n nh\u1eefng nh\u00e0 m\u00e1y c\u00f3 c\u00f4ng su\u1ea5t l\u1edbn. TTC ti\u1ebfn h\u00e0nh t\u00e1i c\u1ea5u tr\u00fac l\u1ea1i m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u00e0 m\u00e1y quy m\u00f4 nh\u1ecf theo h\u01b0\u1edbng chuy\u1ec3n sang s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u01b0\u1eddng h\u1eefu c\u01a1 (organic), \u0111\u01b0\u1eddng ph\u00e8n, \u0111\u01b0\u1eddng c\u00f3 s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 tr\u1ecb gia t\u0103ng \u0111\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ng\u00e1ch. C\u1ee5 th\u1ec3, nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng N\u01b0\u1edbc Trong (T\u00e2y Ninh) sang s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u01b0\u1eddng organic, nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng \u1edf Phan Rang qua s\u1ea3n xu\u1ea5t s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1eddng h\u1ea1t to\u2026 <\/p><div class=\"VCSortableInPreviewMode active\"><div><\/div><div class=\"PhotoCMS_Caption\"><p data-placeholder=\"[nh\u1eadp ch\u00fa th\u00edch]\" class=\"\">Theo \u0111\u1ea1i di\u1ec7n TTC, do kh\u00f3 kh\u0103n c\u1ee7a ng\u00e0nh \u0111\u01b0\u1eddng, doanh nghi\u1ec7p \u0111ang t\u00e1i c\u01a1 c\u1ea5u \u0111\u1ec3 c\u1ea1nh tranh ch\u1ee9 kh\u00f4ng ph\u1ea3i \u0111\u00f3ng c\u1eeda ho\u00e0n to\u00e0n<\/p><\/div><\/div><p>V\u1ec1 vi\u1ec7c\u00a0TTC nh\u1eadp kh\u1ea9u 200.000 t\u1ea5n \u0111\u01b0\u1eddng th\u00f4 v\u1ec1 tinh luy\u1ec7n, \u00f4ng D\u01b0\u01a1ng cho bi\u1ebft, nh\u1eadp \u0111\u01b0\u1eddng th\u00f4 v\u1ec1 tinh luy\u1ec7n l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng c\u1ee7a t\u1eadp \u0111o\u00e0n, nh\u1eadp v\u1ec1 \u0111\u1ec3 t\u00e1i xu\u1ea5t v\u00e0 h\u00e0ng n\u0103m TTC xu\u1ea5t kh\u1ea9u kho\u1ea3ng 200.00 t\u1ea5n \u0111\u01b0\u1eddng \u0111i c\u00e1c n\u01b0\u1edbc. <\/p><p>\u00d4ng D\u01b0\u01a1ng cho r\u1eb1ng,\u00a0s\u1ea3n l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ea3n xu\u1ea5t trong n\u01b0\u1edbc s\u1ee5t gi\u1ea3m trong th\u1eddi gian qua b\u1edfi nguy\u00ean nh\u00e2n th\u1eddi ti\u1ebft, kh\u00ed h\u1eadu. Ngu\u1ed3n cung gi\u1ea3m, gi\u00e1 s\u1ebd t\u0103ng, v\u00e0 TTC xem \u0111\u00e2y l\u00e0 c\u01a1 h\u1ed9i cho vi\u1ec7c t\u0103ng th\u1ecb ph\u1ea7n b\u1eb1ng c\u00e1ch \u0111\u01b0a ra th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng th\u00eam nhi\u1ec1u d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p. TTC c\u00f3 h\u1ec7 th\u1ed1ng ph\u00e2n ph\u1ed1i r\u1ed9ng kh\u1eafp tr\u00ean c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc v\u00e0 \u0111\u1eb7t m\u1ee5c ti\u00eau s\u1ebd chi\u1ebfm 50% th\u1ecb ph\u1ea7n \u1edf th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng trong n\u01b0\u1edbc trong th\u1eddi gian t\u1edbi. <\/p><p>Theo b\u00e1o c\u00e1o t\u00e0i ch\u00ednh h\u1ee3p nh\u1ea5t qu\u00fd II (ni\u00ean \u0111\u1ed9 2018-2019),\u00a0C\u00f4ng ty CP Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng - Bi\u00ean H\u00f2a \u00a0(HoSE: SBT), \u0111\u1ea1t 2.777 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng doanh thu thu\u1ea7n, gi\u1ea3m 29% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u00ec n\u0103m tr\u01b0\u1edbc. Trong \u0111\u00f3, gi\u00e1 v\u1ed1n v\u00e0 c\u00e1c kho\u1ea3n chi ph\u00ed kh\u00e1c (chi ph\u00ed t\u00e0i ch\u00ednh, chi ph\u00ed b\u00e1n h\u00e0ng, qu\u1ea3n l\u00ed doanh nghi\u1ec7p) \u0111\u1ec1u gi\u1ea3m so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3. Ri\u00eang kho\u1ea3n m\u1ee5c \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0o c\u00f4ng ty li\u00ean k\u1ebft ghi nh\u1eadn l\u1ed7 1,2 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng, trong khi c\u00f9ng k\u00ec l\u00e3i 53,3 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. <\/p><p>K\u1ebft qu\u1ea3, SBT ghi nh\u1eadn l\u1ed7 r\u00f2ng h\u01a1n 23 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng trong khi c\u00f9ng k\u1ef3 ni\u00ean \u0111\u1ed9 t\u00e0i ch\u00ednh tr\u01b0\u1edbc c\u00f4ng ty m\u1eb9 l\u00e3i 167,7 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng. Theo gi\u1ea3i tr\u00ecnh k\u1ebft qu\u1ea3 kinh doanh m\u00e0 Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng - Bi\u00ean H\u00f2a \u0111\u01b0a ra, m\u1ed9t trong nh\u1eefng nguy\u00ean nh\u00e2n d\u1eabn \u0111\u1ebfn s\u1ee5t gi\u1ea3m l\u1ee3i nhu\u1eadn l\u00e0 \u0111\u01a1n gi\u00e1 b\u00e1n b\u00ecnh qu\u00e2n th\u1ea5p h\u01a1n so v\u1edbi c\u00f9ng k\u1ef3 n\u0103m tr\u01b0\u1edbc.\u00a0Ngo\u00e0i ra, \u0111\u01b0\u1eddng t\u1ed3n kho v\u1ee5 tr\u01b0\u1edbc v\u1eabn c\u00f2n chuy\u1ec3n qua. \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 qu\u00fd \u0111\u1ea7u ti\u00ean trong 10 n\u0103m qua, Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng - Bi\u00ean H\u00f2a ghi nh\u1eadn kinh doanh thua l\u1ed7. <\/p><p>Nh\u01b0 v\u1eady, l\u0169y k\u1ebf h\u1ebft qu\u00fd II, doanh thu thu\u1ea7n c\u1ee7a SBT \u0111\u1ea1t 5.300 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng, gi\u1ea3m 3% so v\u1edbi c\u00f9ng k\u00ec. L\u00e3i sau thu\u1ebf c\u1ee7a c\u1ed5 \u0111\u00f4ng c\u00f4ng ty m\u1eb9 h\u01a1n 14,8 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng, gi\u1ea3m 94%. <\/p><p>Tr\u1ea3 l\u1eddi b\u00e1o ch\u00ed tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3,\u00a0\u00f4ng \u0110\u1eb7ng V\u0103n Th\u00e0nh - Ch\u1ee7 t\u1ecbch T\u1eadp \u0111o\u00e0n TTC cho bi\u1ebft, c\u00f3 4 y\u1ebfu t\u1ed1 l\u00e0 nguy\u00ean nh\u00e2n ch\u00ednh d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u00ecnh tr\u1ea1ng ti\u00eau th\u1ee5 \u0111\u01b0\u1eddng c\u1ee7a c\u00e1c nh\u00e0 m\u00e1y t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n. <\/p><p>Th\u1ee9 nh\u1ea5t, t\u1ed3n kho t\u1eeb c\u00e1c n\u0103m tr\u01b0\u1edbc c\u1ed9ng d\u1ed3n khi\u1ebfn DN ch\u1ecbu \u00e1p l\u1ef1c. <\/p><p>Th\u1ee9 hai, t\u00ecnh tr\u1ea1ng \u0111\u01b0\u1eddng nh\u1eadp l\u1eadu s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn, gi\u00e1 th\u00e0nh r\u1ebb tr\u00e0n lan. <\/p><p>Th\u1ee9 ba, m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ed1i t\u00e1c l\u1edbn c\u1ee7a c\u00e1c nh\u00e0 m\u00e1y chuy\u1ec3n sang s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1eddng l\u1ecfng thay \u0111\u01b0\u1eddng k\u00ednh, v\u00ec \u0111\u01b0\u1eddng l\u1ecfng c\u00f3 gi\u00e1 t\u1ed1t h\u01a1n do h\u01b0\u1edfng \u01b0u \u0111\u00e3i thu\u1ebf ti\u00eau th\u1ee5 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t v\u00e0 cu\u1ed1i c\u00f9ng. <\/p><p>Th\u1ee9 t\u01b0,\u00a0hi\u1ec7u \u1ee9ng t\u1eeb ATIGA khi\u1ebfn nhi\u1ec1u \u0111\u1ea1i l\u00fd kinh doanh l\u1edbn t\u1ea1m d\u1eebng mua \u0111\u01b0\u1eddng n\u1ed9i t\u1eeb c\u00e1c nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u1ec3 ch\u1edd di\u1ec5n bi\u1ebfn m\u1edbi. <\/p><p>\u00a0\u201cTh\u1eddi gian t\u1edbi, Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 th\u1ebf gi\u1edbi s\u1ebd thi\u1ebfu h\u1ee5t m\u1ed9t l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn \u0111\u01b0\u1eddng cho nhu c\u1ea7u c\u00f3 li\u00ean quan. T\u00f4i\u00a0k\u1ef3 v\u1ecdng ng\u00e0nh m\u00eda \u0111\u01b0\u1eddng trong n\u01b0\u1edbc v\u01b0\u1ee3t qua th\u1eddi k\u1ef3 kh\u00f3 kh\u0103n, kh\u1edfi s\u1eafc tr\u1edf l\u1ea1i\u201d, \u00f4ng Th\u00e0nh nh\u1ea5n m\u1ea1nh. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"p-author\">\r\n<strong class=\"detail-author\">\r\nPh\u01b0\u01a1ng Nga<\/strong>\r\n<\/p>\n<p class=\"p-source source2\">\r\nTheo Tr\u00ed Th\u1ee9c Tr\u1ebb\r\n<\/p>\n<\/div>\r\n","author":{"@type":"Person","name":"festizen","url":"https:\/\/festizen.com\/author\/festizen\/"},"articleSection":["Startup"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/festizen.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/2-1551694348-588-width650height365-15610893305341796271370-1561089398664245283755.png","width":640,"height":359},"publisher":{"@type":"Organization","name":"FESTIZEN","url":"https:\/\/festizen.com","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/buzz.festizen.com\/media\/2019\/04\/444953cc-6b35efd8-black_logo-1024x258-5cb9b00a513b8-e1555673659417.png"},"sameAs":["http:\/\/facebook.com","http:\/\/twitter.com","http:\/\/plus.google.com","http:\/\/pinterest.com","#"]}}</script> <script type='application/ld+json'>{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"hentry","entry-title":"Tr\u01b0\u1edbc th\u00f4ng tin \u201c\u0111\u00f3ng c\u1eeda\u201d nh\u00e0 m\u00e1y \u0111\u01b0\u1eddng, \u201c\u00f4ng l\u1edbn\u201d Th\u00e0nh Th\u00e0nh C\u00f4ng n\u00f3i g\u00ec? – CafeBiz.vn","published":"2019-06-23 18:07:52","updated":"2019-06-23 11:07:57"}</script> <script type='application/ld+json'>{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/festizen.com","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/festizen.com\/exp\/startup\/","name":"Startup"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/festizen.com","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"@id":"https:\/\/festizen.com\/exp\/startup\/","name":"Startup"}}]}</script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-201929.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:7.5.2',blog:'155861233',post:'423',tz:'7',srv:'festizen.com'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '155861233', '423' ]); </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 2.9.8.3 on 2019-07-20 18:53:44 -->